Odoo • Image and Text

     Modulul Cheltuieli (Expenses)

  • Acest modul este o subdiviziune a modulului HR și a fost creat pentru a gestiona cheltuielile angajaților dumneavoastră.

  • Permite  acceptarea, respingerea, crearea și validarea cererilor de cheltuieli ale angajaților.

  • Permite atașarea de chitanțe sau facturi ale cheltuielilor făcute de către angajați sau de compania dumneavoastră. 

  • Permite să economisiți timp și să creșteți eficiența, păstrând o evidență curată și completă a tuturor cheltuielilor.

  • Se poate conecta cu modulul Contabilitate pentru a înregistra plăți sau a ține evidența cheltuielilor.

Odoo • Image and Text

Raport de cheltuieli

Permite crearea de către angajați a unor rapoarte de cheltuieli, în care se pot specifica cheltuielile dintr-o perioadă anume de timp.

Angajații pot descrie aceste cheltuieli în funcție de data la care acestea au avut loc, precum și compania unde acestea au avut loc. 

De asemenea, cheltuielile pot fi descrise în detaliu, cu fiecare produs în parte. Totodată, se pot atașa aici și facturi sau chitanțe pentru cheltuielile descrise.

Vedere de ansamblu a cheltuielilor                                  

Se pot vizualiza toate cheltuielile și cererile de cheltuieli, precum și starea lor curentă: aprobate, respinse, etc.

Este disponibilă o vedere de ansamblu asupra cheltuielilor din cadrul companiei dumneavoastră.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Analiza cheltuielilor

Acest modul vă permite să realizați analiza cheltuielilor angajaților sau a companiei dumneavoastră, în funcție de diferite criterii cum ar fi totalul cheltuielilor într-un an, o lună, etc.

Analiza este disponibilă sub formă grafică sau sub formă tabelară și este realizată cu ajutorul unor indicatori personalizați.

De asemenea, se poate face și o statistică cu privire la numărul de cereri de cheltuieli admise sau respinse.